Toàn Quốc 어린 아이를 위한 영어 교실

Thảo luận trong 'Đào tạo, Tuyển sinh' bắt đầu bởi practical, 19/9/16.

  1. practical

    practical Member

    [​IMG]PRACTICAL LANGUAGE CENTER

    어린아이를위한영어교실

    ü 영어를 배우는 새로운 방법:

    · 노래를통해영어배우기, 재미있는놀이와미술행위, 놀기도하고공부도하면서아이들의창의력을길러줍니다;

    · 영어가아이의취미부터매일의생활에까지접근합니다. 아이들이영어의환경을가장자연스럽고, 생동감있고재미있게받아들입니다.


    ü 원어민 교사가 직접 이끌어 줍니다.

    · 가장정확한영어의기초를제공합니다;

    · 모든영역에서영어의기능을발전시키도록아이들을도와줍니다.


    Hotline: 0902-699 360 (English)

    0902-688 360 (한국어)

    0906-388 360 (日本語)

    0906-308 360 (中文)


    PMH 지부: R4-36 Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7, HCM

    빈즈엉지부: C1-11 Đường TC3-KCN Mỹ Phước – Bến Cát – Bình Dương
    Telephone: 08-54105761 || 0650-3814 808 Fax: 08-54105760 || 0650-3814 809

    Email: practical@huflit-hr.com Skype: Practical Language Center

    Facebook: Practical Language Center
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...