Hà Nội Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi sachmoi89, 17/4/15.

 1. sachmoi89

  sachmoi89 New Member

  Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Số trang:1058
  Xuất bản:quý III năm 2014
  Nhà xuất bản:NXB TƯ PHÁP
  Tác giả:Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn


  Bộ luật Dân sự là các chuẩn mực pháp lý điều chỉnh cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác trong cuộc sống, trong sản xuất kinh doanh và trong giao lưu dân sự. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự là một đạo luật có số lượng điều luật lớn nhất so với các bộ luật khác trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống; mặt khác, điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước ta ngày càng phát triển, cho nên các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân của cá nhân, tổ chức cũng phát sinh, thay đổi mà Bộ luật Dân sự chưa điều chỉnh kịp thời, một số quy định không còn phù hợp, hoặc khó áp dụng. Vì vậy, nghiên cứu nội dung từng điều luật một cách toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Dân sự để giải quyết tranh chấp về tài sản, về nhân thân, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước và xã hội.
  Qua một thời gian nghiên cứu, tập thể tác giả là các giảng viên của Bộ môn Luật dân sự, Khoa Pháp luật dân sự, Trườns Đại học Luật Hà Nôi đã hoàn thành cuốn sách Bình luận khoa hoc Bô luât Dân sự xuất bản năm 2014 của nước Công hòa xã hôi chủ nghĩa Viêt Nam.


  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!  Đăt mua: 0973680505 ( Giao hàng tại nhà )Nhà sách Hà Nội  Bình Luận Khoa Học Bộ luật hình sự 2014 mới nhất tập1
  TẬP 1: Giá: 398.000 đồng  Chương 1: Điều khoản cơ bản

  Chương 2: Hiệu lực bộ luật hình sự

  Chương 3: Tội Phạm

  Chương 4: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

  Chương 5: Hình phạt

  Chương 6: Các biện pháp tư pháp

  Chương 7: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành án

  Chương 8: Xóa án tích

  Chương 9: Các tội phạm sở hữu

  Chương 10: Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội

  Chương 11; Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

  Chương 12: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con người

  Chương 13: các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân

  Chương 14: các tội xâm phạm sở hữu

  Chương 15: các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình

  Chương 16: các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

  Chương 17: các tội phạm về môi trường

  Chương 18: các tội phạm về ma túy

  Chương 19: các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công

  Chương 20: các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

  Chương 21: các tội phạm về chức vụ

  Chương 22: các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

  Chương 23: các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân

  Chương 24: các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

  Bình Luận Khoa Học Bộ luật hình sự 2014 mới nhất tập 2

  Tập 2: Giá 350. 000 đồng

  Bình Luận Khoa Học Bộ luật hình sự 2014 mới nhất tập 2


  Liên hệ:0973680505
  Giao hàng trên toàn quốc

   

Chia sẻ trang này

Đang tải...