HCM Định nghĩa và vai trò của kế toán trong doanh nghiệp mà người học kế toán cần biết

Thảo luận trong 'Đào tạo, Tuyển sinh' bắt đầu bởi ketoancaptoc11, 21/6/16.

 1. Kế toán là một lĩnh vực của khoa học kinh tế, là một chức năng không thể thiếu cùng với các chức năng tài chính, sản xuất, marketing và nhân sự trong công tác quản trị của mọi tổ chức. Kế toán là gì và bản chất của nó như thế nào luôn là câu hỏi đầu tiên đối với những ai bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực khoa học này. Với Chương trình đào tạo kế toán của trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: gec.edu.vn) nhằm giúp người học hiểu rõ về bản chất của kế toán, những nội dung chủ yếu của công tác kế toán, vai trò của công tác kế toán cũng như các nguyên tắc kế toán cơ bản thường được vận dụng trong thực tế.

  [​IMG]
  1. Định nghĩa về kế toán
  - Kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra về tài sản trong các tổ chức bằng hệ thống các phương pháp khoa học. Kế toán nghiên cứu tài sản trong quan hệ với nguồn hình thành và quá trình vận động của tài sản trong các tổ chức, các đơn vị.
  - Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi thành lập cũng cần phải có một lượng tài sản nhất định. Lượng tài sản này có thể là tiền, vật tư, máy móc, nhà xưởng...nhưng tất cả đều phải có nguồn gốc hình thành của nó. Nguồn hình thành tài sản chính là khái niệm về nguồn vốn trong kế toán.
  - Luật Kế toán nước CHXHCN Việt Nam được định nghĩa: “kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

  2. Những nội cần học của một kế toán doanh nghiệp
  a. Chuyên đề kế toán

  - Kế toán đại cương: Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán. Tổng hợp và cân đối kế toán. Tài khoản – đối ứng tài khoản. Đánh giá các đối tượng kế toán. Chứng từ kế toán và kiểm kê. Sổ kế toán và hình thức kế toán.
  - Kế toán tài chính doanh nghiệp: Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ. Kế toán tài sản cố định. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động. Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
  - Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính.
  b. Chuyên đề khai báo thuế
  - Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp
  - Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: Cơ sở pháp lý và các công văn thay đổi, hiện hành đang áp dụng. Thuế suất thuế GTGT, phân biệt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Khai báo thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ và phương pháp trực tiếp trên phần mềm HTKK của tổng cục thuế mới nhất. Lịch nộp thuế GTGT và mức phạt nếu vi phạm. Hạch toán thuế GTGT.
  - Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý và các công văn thay đổi, hiện hành đang áp dụng. Phân biệt các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý. Cách tính thuế TNDN. Hướng dẫn kê khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK gồm : quyết toán thuế TNDN, tờ khai tạm tính thuế TNDN.
  + Thời hạn nộp và Hạch toán thuế TNDN.
  - Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Cơ sở pháp lý và các công văn thay đổi, hiện hành đang áp dụng. Cách tính thuế Thu nhập cá nhân. Cách đăng ký mã số thuế cá nhân, giảm trừ gia cảnh. Khai báo thuế TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất. Quyết toán thuế TNCN năm. Cách hạch toán thuế TNCN.
  - Đặc biệt, học viên được học trên bộ chứng từ thực và khai báo thuế trên phần mềm.

  3. Vai trò quan trọng của công tác kế toán
  - Kế toán có vai trò đặt biệt quan trọng khi làm việc với cơ quan nhà nước qua quá trình khai báo thuế. Hiểu được các điều về thuế bạn có thể giúp doanh nghiệp của mình tránh những khó khăn với pháp luật.
  - Kế toán có vai trò quan trọng trong công tác quản lý. Đối với người quản lý ở đơn vị, kế toán là công cụ để kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn theo đúng mục đích.
  - Kế toán còn là cơ sở để người quản lý hoạch định, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị mình, qua đó ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn.
  - Kế toán còn giữ vai trò trong quản lý nền kinh tế. Nó là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế của Nhà nước, tổng hợp tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế để có thể xây dựng các chính sách phát triển kinh tế có tính bền vững.
  - Kế toán còn là cơ sở để ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp và nhiều đối tượng có liên quan ra những quyết định về hợp tác kinh tế. Kế toán phải đảm bảo phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời và đầy đủ các hoạt động kinh tế tài chính diễn ra ở các đơn vị.

  Nguồn: http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...