Hà Nội Hướng dẫn cách tải dữ liệu nhị phân trong Android

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi nerudite, 29/12/15.

 1. nerudite

  nerudite New Member

  Sau đây chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách này được thực hiện như nào khi lập trình android.

  - Sử dụng cùng một dự án tạo ra trong những bài trước về Networking, thêm những điều khoản sau đây in đậm vào file main.xml:

  Mã:
  <?xml version=”1.0”encoding=”utf-8”?>
  
  <LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
  
  android:eek:rientation=”vertical”
  
  android:layout_width=”fill_parent”
  
  android:layout_height=”fill_parent”
  
  >
  
  <ImageView
  
  android:id=”@+id/img”
  
  android:layout_width=”wrap_content”
  
  android:layout_height=”wrap_content”
  
  android:layout_gravity=”center” />
  
  </LinearLayout>
  Khóa học lap trinh android cơ bản nâng cao tại VietPro!

  - Thêm lệnh vào file MainActivity.java

  Mã:
  public class MainActivity extendsActivity{
  
  ImageView img;
  
  private InputStream OpenHttpConnection(String urlString)
  
  throws IOException
  
  {
  
  //...
  
  }
  
  private Bitmap DownloadImage(String URL)
  
  {
  
  Bitmap bitmap = null;
  
  InputStream in = null;
  
  try{
  
  in = OpenHttpConnection(URL);
  
  bitmap = BitmapFactory.decodeStream(in);
  
  in.close();
  
  } catch(IOException e1) {
  
  Toast.makeText(this, e1.getLocalizedMessage(),
  
  Toast.LENGTH_LONG).show();
  
  e1.printStackTrace();
  
  }
  
  return bitmap;
  
  }
  
  /**Called when the activity is first created.*/
  
  @Override
  
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
  
  super.onCreate(savedInstanceState);
  
  setContentView(R.layout.main);
  
  //---download an image---Bitmap bitmap =
  
  DownloadImage(
  
  “http://www.streetcar.org/mim/cable/images/cable-01.jpg”);
  
  img= (ImageView) findViewById(R.id.img);
  
  img.setImageBitmap(bitmap);
  
  }
  
  }
  - Nhấn F11 để gỡ lỗi các ứng dụng trên Android Emulator. Hình dưới đây cho thấy các hình ảnh tải về từ trang web và sau đó hiển thị trong ImageView.

  [​IMG]

  Cách hoạt động

  Phương pháp DownloadImage() lấy URL của hình ảnh để tải về và sau đó mở kết nối đến máy chủ bằng cách sử dụng phương pháp OpenHttpConnection() mà bạn đã xác định trước đó. Sử dụng đối tượng InputStream trả về bởi các kết nối, các phương pháp decodeStream() từ lớp BitmapFactory được sử dụng để tải về và giải mã dữ liệu vào một đối tượng Bitmap. Phương pháp DownloadImage() trả về một đối tượng Bitmap.


  ------------------- || -------------------

  Khóa hoc photoshop co ban nâng cao tại VietPro!
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...