HCM Những xu hướng phát triển và đổi mới kế toán trong thời kỳ hội nhập

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi ketoancaptoc11, 16/6/16.

 1. Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với thế giới thông qua việc ký kết một loạt hiệp định thương mại tự do, thực hiện nhiều cam kết hội nhập đã ký. Các cam kết về tự do di chuyển của người lao động trong khu vực trên thế giới cũng mở ra nhiều cơ hội hành nghề ở các quốc gia khác trong khu vực cho các kế toán viên Việt Nam.

  [​IMG]
  Chính vì thế Bộ Tài chính cũng đã ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm quen với các thông lệ chung của hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, tăng cường chất lượng báo cáo tài chính. Nhưng Một số cơ quan quản lý nhà nước nói riêng, những cán bộ quản lý, một bộ phận lớn nhà đầu tư trong nước và người làm công tác kế toán, tài chính nói chung vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và vai trò của công tác kế toán, cũng như trách nhiệm minh bạch báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, quá trình áp dụng những thông lệ chung của quốc tế sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Thông tin đăng tải tại website: www.gec.edu.vn

  1. Những đặc điểm của kế toán Việt Nam
  - hệ thống kế toán được qui định thống nhất từ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản và những BCTC.
  - hệ thống kế toán còn chịu ảnh hưởng của các qui định về thuế.
  - hệ thống kế toán liên quan đến ghi nhận và đo lường đảm bảo tính tuân thủ thể hiện qua việc ghi nhận giá gốc đối có các tài sản, tránh những xét đoán theo giá logic và mức độ trình bày và công bố thông tin trên BCTC còn giảm thiểu, có tính bảo thủ.
  - Tóm lại, hệ thống kế toán Việt Nam do Nhà nước giữ vai trò quyết định, chi phối đến hệ thống kế toán, không các thế kế toán còn chịu ảnh hưởng bởi các qui định của thuế.

  2. Những đổi mới của kế toán khi hội nhập kế toán quốc tế
  - Đối với môi trường pháp lý, Nhà nước giữ vai trò quyết định trong hệ thống kế toán quốc gia, cụ thể Luật kế toán được Quốc hội ban hành, những chế độ tài chính được ban hành bởi Thủ tướng chính phủ, hệ thống CMKT và các thông tư hướng dẫn được BTC ban hành.
  - Hệ thống kế toán bị chi phối bởi các qui định của thuế. Lợi nhuận kế toán gần giống lợi nhuận của thuế như những qui định trích lập khấu hao TSCĐ, doanh thu nội bộ…Tuy nhiên những quan điểm đã dần mang những thay đổi, cụ thể các đạo luật đã giảm bớt mức độ chi phối cho hoạt động kế toán bằng việc cho phép trích lập các khoản dự phòng, hình thành các khoản thuế hoãn lại…

  3. Những xu hướng phát triển kế toán trong thời kỳ hội nhập
  - Khi đất nước hội nhập sâu rộng vào sân chơi thế giới sẽ gia tăng các giao dịch và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi đó sẽ tạo thêm nhiều việc làm trong nước, trong đó có lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Tuy nhiên, song song với cơ hội thì ngành kế toán, kiểm toán trong nước cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn về yêu cầu chất lượng, báo cáo tài chính và quản trị hoạt động minh bạch.
  - Để tạo dựng được hệ thống các kế toán viên viên chuyên nghiệp, Nhà nước cần có kế hoạch cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực đạt chất lượng bằng, hoặc cao hơn so với các nước trong khu vực.
  - Cụ thể là: Phải rà soát ngay và cải thiện một số tình hình như vấn đề: đào tạo, thi cử để có chứng chỉ chất lượng hơn, tăng về số lượng được nhiều hơn. Cải thiện quản lý rà soát lại các quy định cho phù hợp với thỏa thuận. Hoàn thiện các quy định pháp lý cũng như là chuẩn mực về kế toán.
  - Hiện tại trình độ giáo dục kế toán Việt Nam còn một khoảng cách khá lớn so với các nước phát triển nên cần áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ để thúc đẩy giáo dục kế toán Việt Nam như nhập khẩu các chương trình đào tạo kế toán quốc tế, đưa công dân sang các nước phát triển đào tạo, tăng cường quá trình đào tạo và cấp chứng chỉ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế.

  Từ thực trạng xu hướng hội tụ kế toán quốc tế kết hợp những đặc điểm cơ bản trong hệ thống kế toán Việt Nam, cho thấy Việt Nam phải tốn thời gian rất lâu mới có thể áp dụng toàn bộ IAS/IFRS cho hệ thống kế toán Việt Nam. Hệ thống IAS/IFRS dường như thích hợp đối với những quốc gia phát triển nhưng chưa phù hợp trong điều kiện hiện tại của Việt Nam. Do đó, trong giai đoạn đầu, nên đào tạo kế toán nhằm tiếp cận theo xu hướng hòa hợp với khu vực mà cụ thể là khu vực đối với các công ty niêm yết. Đây là hướng đi mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Điều này thể hiện sự hài hòa, linh hoạt nhằm tránh những biến động nhưng đảm bảo cho tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

  Nguồn: http://hocketoanhcm.blogspot.com/2016/06/nhung-xu-huong-phat-trien-va-oi-moi-ke.html
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...