HCM Phân Biệt kế toán và kiểm toán

Thảo luận trong 'Mua bán Sim' bắt đầu bởi ketoancaptoc11, 26/5/16.

 1. Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán và kiểm toán là 2 thuậ ngữ tương tự với nhau, có mối quan hế chặt chẽ với nhau, Nhưng chúng không phải là một, trước khi chọn học vào lĩnh vực này bạn cần phân biệt cho kỹ về 2 ngành nghề nay. Hai loại kế toán và kiểm toán có mối quan hệ với nhau như thế nào? Kế toán có phải là lĩnh vực rộng hơn kiểm toán hay không, kiểm toán có phải là một chuyên đề trong kế toán hay không? Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về kế toán và kiểm, để cùng các bạn và những người quan tâm về khoa học kế toán và kiểm toán hiểu rõ bản chất và mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán, Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: www.gec.edu.vn) sẽ giúp các bạn phân biệt về 2 lĩnh vực này.

  [​IMG]
  1. Định nghĩ về kế toán và kiểm toán
  - Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản (hay là toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.
  - Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

  2. Sự khác nhau giữ kế toán và kiểm toán
  - Kế toán là đi từ cái chi tiết đến tổng hợp còn kiểm toán thì bắt đầu từ những cai tổng hợp mà kế toán cung cấp để đi đến cái chi tiết để xác minh những thứ mà kế toán cung cấp.
  - Kế toán làm ra số liệu , kiểm toán kiểm tra tính chính xác , trung thực của số liệu đó và đưa ra ý kiến , kiến nghị để điều chỉnh giúp hệ thống kiểm soát nội bộ của kế toán được cải thiện hơn
  - Báo cáo kế toán nếu đi kèm cùng báo cáo kiểm toán thì được tin tưởng hơn nhưng một báo cáo kế toán không bao giờ phản ánh chính xác tình hình tài chính của một công ty. Kiểm toán chỉ dựa trên số liệu của kế toán nên cũng chỉ tương đối thôi.

  3. Sự giống nhau về kế toán và kiểm toán
  - Cả hai diều thuộc lĩnh vực về kế toán tài chính.
  - Điều làm việc trên những con số và dữ liệu từ nhiều đối tượng cung cấp, và sau đó tổng hợp lại thành một báo cáo tài chính để thuyết trình với người yêu cầu báo cáo.
  - Có kế toán thì mới có kiểm toán, kiểm toán cũng là từ cái gốc kế toán mà ra. Kiểm toán viên làm việc trên các số liệu do kế toán cung cấp và mục tiêu cuối cùng là đưa ra ý kiến đánh giá các thông tin mà kế toán đã lập ra.

  4. Mục đích của khóa học kế toán và kiểm toán
  - Khóa hoc ke toan cung cấp kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
  - Khóa học kiểm toán cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau.

  Nguồn: http://hocketoanhcm.blogspot.com/2016/05/phan-biet-ke-toan-va-kiem-toan.html
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...