Toàn Quốc Phần mềm kế toán TONY

Thảo luận trong 'Phần mềm, ứng dụng' bắt đầu bởi todaynewday20140909, 13/1/15.

 1. todaynewday20140909

  todaynewday20140909 New Member

  Phần mềm kế toán TONY
  Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán, chi tiết theo từng ngày quá hạn, nợ trả trong hạn cho từng đối tượng, hóa đơn Lập các báo cáo thuế GTGT có mã vạch nhằm giúp khách hàng có thể in từ phần mềm và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc nộp thông qua iHTKK. Thông qua phân hệ Bán hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về tình hình bán hàng, công nợ phải thu, đã thu tương ứng với từng khách hàng. Các khoản mục phí có thể theo dõi dựa vào các tiểu khoản, tiết khoản hoặc sử dụng một trường riêng để khai báo. In phiếu nhập - xuất theo mẫu của Bộ tài chính hoặc mẫu đặc thù của đơn vị. Cập nhật phát sinh kế toán đa tiền tệ (VND, USD, YPJ, EUR…).

  Cho phép tập hợp chi phí trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí
  Và nổi bật là tính linh động, người dùng có thể chỉnh sửa phần mềm theo ý mình để quản lý được tốt hơn mà không cần phải đặt viết phần mềm với chi phí rất cao. Chức năng này giúp người dùng lưu trữ được hồ sơ, tài liệu lâu dài, tra cứu thuận tiện trong việc báo cáo, kiểm toán. Các báo cáo quản trị phục vụ cho việc đối chiếu so sánh và quản trị nội bộ doanh nghiệp. TONY có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xoá chứng từ của các user sử dụng, xem được lịch sử truy cập chứng từ của user và danh sách chứng từ bị xóa. Thiết lập kế hoạch doanh thu, chi phí, công nợ và tập hợp số liệu.

  phần mềm kế toán TONY là phần mềm đa năng dùng để ứng dụng đại trà cho công tác tự động hóa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, đồng thời tạo ra các biểu mẫu báo cáo pháp quy Đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm phát sinh. Ngoài ra, còn có thể nhập trực tiếp các bút toán. Cho phép đính kèm các hồ sơ hợp đồng dưới dạng văn bản như Word, Excel, các tài liệu dạng ảnh quét Scanner. Đáp ứng đầy đủ chế độ kế toán dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Trong một số trường hợp đặc biệt cho phép người dùng cập nhật các thông tin thuế GTGT đầu vào, đầu ra tách biệt với các phân hệ liên quan.

  Cho phép làm việc trên nhiều cửa sổ trong cùng 1 thời điểm, di chuyển nhanh đến danh mục hay chứng từ trên nhiều phân hệ khác Theo dõi chi tiết các giao dịch ngoại tệ khác nhau và tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Quản lý kế hoạch thanh toán, trên từng trạng thái chứng từ Lập – Chờ - Duyệt. Tại một thời điểm cho phép Chi thanh toán cho nhiều Hóa đơn với nhiều đối tượng. Phiếu thu tiền mặt: Dùng để phản ánh các hoạt động làm tăng tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp như Thu tiền bán hàng, thu góp vốn, thu tiền ứng trước,.

  Hệ thống cho phép linh động chọn thời điểm Tính giá vốn
  Khai báo các thông tin liên quan tới TSCĐ bao gồm các thông tin về nguyên giá, giá trị tính khấu hao, phương pháp tính khấu hao, thời gian khấu hao khi đó chương trình tự động tính giá trị hao mòn, giá trị còn lại của tài sản. Cho phép lựa chọn không kiểm tra chi vượt quỹ, kiểm tra và cảnh báo chi vượt quỹ hoặc không cho thực hiện chi vượt quỹ. Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các khoản chi phí, chương trình cho phép NSD kê khai hóa đơn GTGT đầu vào để lên báo cáo thuế đầu vào. Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn với nhiều mức Thuế Suất khác nhau. Đảm bảo cho người dùng luôn kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình nhập xuất hàng hoá và có các báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về hàng tồn kho.

  TONY Accounting dành khoảng không lớn của màn hình để bạn làm việc, tùy ý co giãn hoặc đóng các khung để hiện thị tốt hơn Cho phép quản lý các chứng từ nhập kho/xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, thành phẩm. Tự động tính đơn giá khi có số lượng và thành tiền, tính tiền thuế trong trường hợp giá đã bao gồm thuế. Cho phép người sử dụng tự tạo các báo cáo nhanh với các cột số liệu mong muốn. Theo dõi hạn thanh toán cho với nhiều hạn nợ, Cập nhật tự động công nợ chưa thanh toán. Nhiều tùy chọn và tiện ích: nhận dữ liệu từ excel, định dạng và đánh lại số chứng từ.

  [​IMG]

  Tích hợp phần mềm HTKK phiên bản cập nhật mới
  1. Với Tony Accounting bạn chỉ cần nhập chứng từ đầu vào, máy sẽ tự động tính toán và cho bạn các báo cáo đầu ra bao gồm in trực tiếp phiếu nhập, xuất trên phần mềm, các báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp liên quan đến NVL, vật tư như Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn vật tư hàng hoá, Sổ chi tiết vật tư, Thẻ kho, Báo cáo kiểm kê vật tư hàng hoá , Tổng hợp nhập xuất kho theo tài khoản đối ứng, Báo cáo tồn kho chi tiết, Bảng chi tiết vật tư nhập xuất tồn theo tháng
  2. Dễ dàng thêm mới đối tượng phát sinh
   • Cho phép thu tiền khách hàng theo nhiều hình thức thanh toán: Tiền mặt, Tiền gửi và tự động sinh các chứng từ thu tiền tương ứng
   • Theo dõi nguyên giá, mức khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản, CCDC, chi phí trả trước
   • Cho phép tùy biến chức năng
   • Cho phép theo dõi được tiến độ thực hiện của từng đơn đặt hàng: đơn đặt hàng nào chưa thực hiện, đơn đặt hàng nào đã thực hiện xong, đơn đặt hàng nào đang thực hiện, tiến độ thực hiện ra
   • So sánh giữa kế hoạch hạn mức và thực tế phát sinh trong kỳ theo từng phòng ban hoặc toàn công ty
  3. Cho phép thu tiền khách hàng theo nhiều hình thức thanh toán: Tiền mặt, Tiền gửi và tự động sinh các chứng từ thu tiền tương ứng
  4. Theo dõi nguyên giá, mức khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản, CCDC, chi phí trả trước
  5. Cho phép tùy biến chức năng
   • TONY Accounting cung cấp cho người dùng nhiều chức năng tự động xử lý số liệu cuối kỳ: tự động tính giá hàng tồn kho và xử lý chênh lệch cuối kỳ
   • Khai báo kỳ tính giá thành, làm căn cứ để tập hợp chi phí và tính giá thành cho các đối tượng tập hợp chi phí
   • Hằng ngày thực hiện việc cập nhật tỷ giá ngoại tệ vào danh mục tỷ giá, nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ sẽ ngầm định lấy tỷ giá theo ngày
   • Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả quản lý tình hình nhập mua hàng hóa và ghi nhận công nợ với nhà cung cấp
   • TONY Accounting cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy cập chi tiết đến từng chức năng trong chương trình, từng người sử dụng
   • Phân hệ “Báo cáo chi phí theo khoản mục” lên các báo cáo tổng hợp và chi tiết, cũng như phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí sản xuất chung
   • Phân bổ chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí gián tiếp theo nhiều tiêu thức khác nhau
   • Cho phép nhập đơn đặt hàng của khách hàng và nhập hóa đơn bán hàng từ đơn đặt hàng đã có
  6. Cho phép theo dõi được tiến độ thực hiện của từng đơn đặt hàng: đơn đặt hàng nào chưa thực hiện, đơn đặt hàng nào đã thực hiện xong, đơn đặt hàng nào đang thực hiện, tiến độ thực hiện ra
  7. So sánh giữa kế hoạch hạn mức và thực tế phát sinh trong kỳ theo từng phòng ban hoặc toàn công ty
  8. TONY Accounting cung cấp cho người dùng nhiều chức năng tự động xử lý số liệu cuối kỳ: tự động tính giá hàng tồn kho và xử lý chênh lệch cuối kỳ
  Cho phép xem trực tiếp công nợ theo từng khách hàng ngay trên màn hình nhập
  Các giao dịch kinh tế liên quan đến việc nhập, thanh lý và thay đổi trạng thái TSCĐ vô hình được lập ra bởi các chứng từ tương ứng. Sau khi mọi thông tin đã khai báo xong, chương trình tự động tính khấu hao theo khoảng thời gian mà người dùng lựa chọn. Đối với các phát sinh ngoại tệ cho phép quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ. Bấm vào là thấy ngay là tiêu chuẩn mà chúng tôi đưa ra để tiết kiệm thời gian làm việc của người sử dụng. Tony Accounting được xây dựng chuẩn theo các quyết định, Thông tư của Bộ Tài Chính. Xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau như Excel, PDF, HTML,.

  Tự động hạch toán các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ theo quy tắc người sử dụng quy định để tính vào giá thành sản phẩm cuối kỳ Cho phép theo dõi tình hình thực hiện bán hàng theo từng khách hàng, nhân viên, mã quy cách,…. Cập nhật đầy đủ các quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Cho phép theo dõi và lập hóa đơn cho riêng hàng khuyến mãi hoặc vừa có hàng khuyến mại và hàng bán thông thường. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, công cụ trợ giúp thông minh (Smart-Help), phần mềm kế toán TONY có thể sử dụng với hầu hết người dùng phổ thông đến cao cấp chỉ trong vòng 30 phút. Ngoài ra TONY Accounting còn cung cấp một loạt các báo cáo thống kê, các báo cáo nhanh đặc thù cho từng ngành nghề.

  Tony Accounting có giao diện thân thiện dễ sử dụng, giúp cho người không giỏi về tin học và kế toán vẫn có thể sử dụng và khai thác được phần mềm, phục vụ cho việc quản lý các hoạt động kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp Quản lý số liệu nhiều đơn vị cơ sở. Giúp cho người dùng quản trị tốt doanh thu, chi phí tập hợp vào từng công trình, từng đối tượng qua đó đưa ra được những quyết định tối ưu nhất. Cho phép theo dõi tình hình thu tiền của khách hàng. TONY Accounting không những đáp ứng yêu cầu cơ bản về Quản lý Tài chính Kế toán của doanh nghiệp mà nó còn cung cấp cho Nhà Quản trị các Giải pháp Quản lý Toàn diện. Thao tác nhập liệu dễ dàng, nhanh chóng trên các chứng từ và báo cáo.

  Cho phép theo dõi thuế theo vụ việc/hợp đồng và tách theo cục thuế
  Tuy vậy TONY vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định: thông tư, quyết định của Bộ Tài chính và cơ quan thuế. Đây là giải pháp có thể sử dụng ngay để tiến hành kế toán trong các doanh nghiệp với bất kỳ dạng hoạt động nào: sản xuất, bán buôn và bán lẻ, cung cấp dịch vụ…. Có thể lọc theo nhiều điều kiện trong khi xem báo cáo kể cả có dấu hoặc không dấu. Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng mua vào theo mặt hàng, nhà cung cấp và hợp đồng. Trong phần mềm có cơ chế để tiến hành kế toán thuế GTGT: ghi nhận hóa đơn GTGT, lập bảng kê hóa đơn GTGT. Tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong một cơ sở dữ liệu.

  Download dùng thử phần mềm kế toán tại: http://tony.vn/
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...