Toàn Quốc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi hohazz, 22/8/16.

 1. hohazz

  hohazz Member

  Luật Hà Bắc nhận làm dịch vụ, tham vấn, làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ? Theo pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho đối tác. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm với dịch vụ của chúng tôi.

  lớp lang thực hiện đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh bao gồm:


  Bước 1: thu nạp hồ sơ:

  - Cá nhân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  - Sở KH&ĐT: thu nạp hồ sơ, đưa lại giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

  [​IMG]

  Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

  + Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
  + hoàn thành kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

  Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
  + Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

  >>> tư vấn thành lập doanh nghiệp


  Cách thức thực hành việc dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh


  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:
  Tầng 3, Nhà B10A – Khu thành phố Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  1. thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. - BM-HAPI-14-10
  2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
  3. Các giấy má, tài liệu khác kèm theo ứng đối với một số trường hợp thay đổi:
  - Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi - BM-HAPI-14-07 đối với trường hợp đổi thay cổ đông sáng lập/tỷ lệ vốn góp; Kèm theo phải có:
  + Bản sao Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của cổ đông mới là cá nhân/Giấy CN ĐKDN của cổ đông mới là tổ chức và quyết định;
  - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy má chứng nhận đã hoàn thành việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp thay đổi cổ đông do chuyển nhượng)
  - Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trường hợp đổi thay cổ đông do thừa kế)
  - hiệp đồng tặng cho cổ phần vốn góp và các giấy má chứng thực đã hoàn tất việc tặng cho (trường hợp đổi thay cổ đông do tặng cho cổ phần) ;
  - giao kèo sáp nhập hoặc hiệp đồng thống nhất doanh nghiệp (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc thống nhất vào doanh nghiệp khác)
  - Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (đối với trường hợp đổi thay địa chỉ hội sở chính từ tỉnh, tỉnh thành khác đến).
  - bẩm tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
  - Bản sao hợp thức Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác ứng (đối với ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành đề nghị phải có chứng chỉ hành nghề).
  - Bản sao hợp thức bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp phải thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án)

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  6. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
  thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - BM-HAPI-14-10
  - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu tại Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); BM-HAPI-14-07

  7. hạn giải quyết
  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

  8. Đối tượng thực hiện TTHC
  Tổ chức /cá nhân

  9. Cơ quan thực hiện TTHC
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hành (nếu có): không
  c) Cơ quan trực tiếp thực hành TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.
  c) Cơ quan kết hợp (nếu có): Các cơ quan hệ trọng (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

  10. Kết quả giải quyết TTHC
  Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

  11. Phí, lệ phí: 200.000 VNĐ

  12. Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC
  Khi nhận KQ giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy má sau:
  - Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  - Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).
  - Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả.
  - Bản chính GCN đăng ký kinh doanh /GCN đăng ký doanh nghiệp;
  - Bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới).

  13. cứ pháp lý liên tưởng của TTHC

  1/ Các Luật:
  - Luật Doanh nghiệp 2005;
  - Luật Đầu tư năm 2005;

  2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
  - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
  - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
  - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
  - Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh quần chúng. #.
  - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn quốc gia thành công ty cổ phần;
  - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
  - Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
  - Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và dùng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông báo doanh nghiệp.
  - Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
  - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
  - Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
  - Các văn bản luật pháp chuyên ngành có can hệ khác.

  3/ Các quyết định của UBND thành thị và Sở Kế hoạch và Đầu tư:
  - Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hành cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố;
  - Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thị thành Hà Nội;
  - Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Ủy ban quần chúng. # thành thị Hà Nội v/v ban hành danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  - Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.
  - Quyết định 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

  >>>> Xem thêm : dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

  Để dùng dịch vụ của chúng tôi vui lòng can hệ :


  Luật Hà Bắc – Người bạn đồng hành cùng Doanh nghiệp
  Add: P607-A6B KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, HN
  T: (04) 6328 1212 - F: (04) 6381 0033
  Hotline: 0985014545
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...