HCM Tìm hiểu về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi thuchanhkt011, 22/8/16.

 1. thuchanhkt011

  thuchanhkt011 Member

  Để người sủ dụng báo cáo tài chính hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo tài chính, thực hiện tốt các chức năng của kế toán tài chinh, bắt buộc người làm và học kế toán phải biết chuẩn mực kế toán. Chuẩn mực kế toán (accounting standards) là những quy định và thủ tục áp dụng trong quá trình thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành. Tham khảo các khóa học kế toán tại website: www.gec.edu.vn

  - Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc chung (general principles) và những nguyên tắc cụ thể (specific principles)
  + Nguyên tắc chung: là những giả thiết (assumption), khái niệm (concept) và những hướng dẫn dùng để lập BCTC
  + Nguyên tắc cụ thể là những quy định chi tiết dùng để ghi chép các NV KTPS.
  - Nguyên tắc chung được hình thành do quá trình thực hành kế toán.
  - Nguyên tắc cụ thể được xây dựng từ các quy định của tổ chức quản lý
  - Mỗi quốc gia, tùy theo tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước, sẽ có những nguyên tắc kế toán của nước mình, có tên tiếng Anh là Generally Accepted Accounting Principles, gọi tắt là GAAP

  Chúng ta có những lý do sau để đặt ra chuẩn mực kế toán chung:
  - Có tuân thủ các chuẩn mực kế toán thì người lập (preparer) và người sử dụng (user) Báo cáo tài chính mới hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo.
  - Chuẩn mức kế toán là nền tảng để thực hiện chức năng của kế toán tài chính (financial accounting) là báo cáo tình hình tài chính (financial reporting)
  - Và phương tiện quan trọng dùng để báo cáo tình hình tài chính chính là các BCTC (Financial statements)
  - Như vậy, không có chuẩn mực kế toán thì các mục tiêu của BCTC dưới đây sẽ không đạt được:
  + Cung cấp thông tin hữu ích để làm quyết định về đầu tư và tín dụng
  + Cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá luồng tiền tương lai
  + Cung cấp thông tin về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, gọi chung là tình hình tài chính (financial position) của doanh nghiệp
  - Nói cách khác, nhờ có chuẩn mực kế toán các thông tin trình bày trên BCTC trở nên thiết thực (relevant), tin cậy được (reliable) và có thể so sánh được (comparable)
  + Thông tin có thiết thực thì người sử dụng mới có thể đưa ra quyết định
  + Thông tin có tin cậy thì người đọc mới thấy an tâm
  + Thông tin có so sánh được thì người sử dụng mới có thể lựa chọn

  - Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam:
  Chuẩn mực 01: Chuẩn mực chung
  Chuẩn mực 02: Hàng tồn kho
  Chuẩn mực 03: Tài sản cố định Hữu Hình
  Chuẩn mực 04: Tài sản cố định vô hình
  Chuẩn mực 05: Bất động sản đầu tý
  Chuẩn mực 06: thuê tài sản
  Chuẩn mực 07: kế toán khoản đầu týư vào công ty liên kết
  Chuẩn mực 08: Thông tin tài chính về các khoản vốn g?p liên doanh
  Chuẩn mực 10: ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
  Chuẩn mực 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;
  Chuẩn mực 14: Doanh thu và thu nhập khác
  Chuẩn mực 15: Hợp đồng xây dựng
  Chuẩn mực 16: Chi phí lãi vay
  Chuẩn mực 17: Thu? thu nhập doanh nghiêp
  Chuẩn mực 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;
  Chuẩn mực 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;
  Chuẩn mực 21: Trình bày báo cáo tài chính
  Chuẩn mực 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
  Chuẩn mực 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
  Chuẩn mực 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  Chuẩn mực 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con
  Chuẩn mực 26: T. tin về các bên liên quan
  Chuẩn mực 27 – BCTC giữa niên độ;
  Chuẩn mực 28 – Báo cáo bộ phận;
  Chuẩn mực 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
  Chuẩn mực 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.

  Nguồn: http://yume.vn/Tim-hieu-ve-he-thong-chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-35ABB9EC.html
   
 2. Marketing là một hoạt động không thể thiếu trong doanh nghiệp kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp hướng đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh. Nói cách khác, Marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. Sử dụng Marketing trong công tác kế lập hoạch kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện phương châm kế hoạch phải xuất phát từ thị trường. Chính vì thế, trong quá trình học quản trị kinh doanh các chuyên đề về quản trị marketing được chú trọng đào tạo rất kỹ. Và đây là một số ván đề mà người học quản trị kinh doanh nên biết về chuyên đề marketing.

  [​IMG]
  1. Tổng quan về marketing
  - Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ thì MARKETING là một quá trình hoạch định và thực hiện quan điểm về sản phẩm, về dịch vụ hoặc tư tưởng, về phân phối, về xác định giá bán và về truyền thông đối với thị trường mục tiêu, nhằm mục đích tạo ra những cuộc trao đổi để thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân, của tổ chức và của xã hội

  2. Các mục tiêu của hệ thống marketing
  - Tối đa hóa mức độ tiêu dùng: Marketing dựa trên một giả định là khi con người càng mua sắm và tiêu dùng nhiều hơn thì họ càng cảm thấy hạnh phúc hơn.
  - Tối đa hóa sự thỏa mãn của người tiêu dùng: Doanh nghiệp chỉ có thể thành đạt dựa trên gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng.
  - Tối đa hóa sự lựa chọn của người tiêu dùng: Mục tiêu này được đưa ra nhằm gia tăng sự đa dạng của sản phẩm. Khi người ta có quá nhiều thứ để lựa chọn thì việc lựa chọn sẽ trở nên khó khăn hơn.
  - Tối đa hóa chất lượng cuộc sống: Marketing lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống làm mục tiêu cơ bản cho hoạt động của mình.

  3. Công việc của người quản trị marketing
  a. Chức năng hoạch định

  - Lập kế hoạch nghiên cứu marketing
  - Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp
  - Hoạch định chiến lược marketing
  - Quyết định danh mục sản phẩm
  - Lập các chương trình phát triển sản phẩm
  - Xây dựng các chính sách định giá
  - Lập các chương trình quảng cáo và khuyến mãi
  - Quyết định về tổ chức kênh phân phối
  - Kế hoạch huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing .
  b) Chức năng tổ chức
  - Tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu marketing
  - Quyết định về cơ cấu tổ chức của bộ phận marketing
  - Phân công trách nhiệm cho mỗi bộ phận hoạt động
  - Tổ chức mạng lưới các trung gian bán hàng và quyết định về các địa điểm bán
  - Thiết lập các quan hệ với chính quyền, các cơ quan truyền thông và công chúng
  - Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing
  - Tổ chức mạng lưới kho và hệ thống vận chuyển
  - Tổ chức các hội nghị khách hàng, điều hành việc tham gia hội chợ, triển lãm
  - Quyết định về thay đổi giá, cải tiến sản phẩm, tổ chức hoạt động khuyến mãi
  c) Chức năng lãnh đạo
  - Thương lượng đàm phán với các lực lượng liên quan (công chúng, các cơ quan truyền thông)
  - Kích thích và động viên nhân viên bán hàng
  - Kích thích và động viên các trung gian bán hàng
  d) Chức năng kiểm tra
  - Kiểm tra ngân sách marketing
  - So sánh chi phí với ngân sách
  - Đánh gía hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi
  - Kiểm tra sự thay đổi giá và điều chỉnh gía
  - Kiểm soát hệ thống phân phối, khách hàng

  ==> Tham khảo theo nội dung và đăng ký học quản trị kinh doanh để có thê kiến thức về quản trị marketing tại website: www.gec.edu.vn

  Nguồn: http://me.zing.vn/zb/dt/miumiucit/24900935?from=writeblog&sharefb=1#shared
   
 3. Tổng khai giảng: TP.HCM: 09/09/2016 - BIÊN HÒA: 10/09/2016
  >>Đăng ký học trực tuyến tại website: www.gec.edu.vn
  Ưu đãi: Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
  Giảm 20% cho các học viên đăng ký tại Bình Thạnh và Gò Vấp.
  Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng.

  Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu - GEC
  Cơ sở 1: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
  Cơ sở 2: 281A Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM
  Cơ sở 3: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, phường 4, Q. Tân Bình, TP.HCM
  Cơ sở 4: Trường THCS Trương Công Định, 131 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  Cơ sở 5: 52 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
  Cơ sở 6: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đường Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
  Điện thoại: (08) 2214 2829 – 22142838
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...