Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính tuyển dụng 1 Không yêu cầu tại Hà Nội.

Thảo luận trong 'Việc tìm người' bắt đầu bởi hoanghuy321, 7/1/16.

 1. hoanghuy321

  hoanghuy321 New Member

  Việc làm Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính tuyển dụng 1 Không yêu cầu tại Hà Nội.
  Mô tả:
  * Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty, để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự, xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
  – Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
  – Quản lý chung các hoạt động vận hành, hỗ trợ các bộ phận
  – Tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản nội bộ, các hợp đồng, kế toán tài chính ,hồ sơ dự án đầu tư. Đảm bảo các tài liệu này phù hợp với các quy định của pháp luật
  – Giám sát việc tuân thủ các văn bản nội bộ và báo cáo với cấp trên
  – Tư vấn pháp lý liên quan đến các hoạt động của Công ty. Cập nhật, nghiên cứu, hệ thống hóa và cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật cho các phòng ban
  – Tham vấn cho BGĐ về chiến lược nhân sự, công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  – Hoạch định nguồn nhân lực: Theo dõi, đánh giá tình hình và thống kê nhu cầu nhân sự, nhằm đưa ra các dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai (4 tháng/lần)
  – Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương. Thực hiện công tác lập bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng.
  – Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn, thông báo…. liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ chính sách,chế độ bảo hiểm theo luật định.
  – Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, việc làm nhanh , vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  Hạn nộp hồ Sơ 2016-12-30
  Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu
  Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng kế toán
  Điện thoại: :0438282999:0 –
  Email: Phòng HCNS hcns@btmc.com.vn
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...