HCM Vai trò của quản trị tài chính và những chính sách Thuế ảnh hưởng đến nó

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi ketoancaptoc11, 21/7/16.

 1. Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả. Chính vì vậy quản trị tài chính là một vị trí rất quan trọng của doanh nghiệp, nó có thể ảnh hưởng đến mọi nguồn vốn của doanh nghiệp. Nên là một người học kế toán thì các bạn nên quan tâm đến chuyên đề này. Là một kế toán viên nếu các bạn có thể nắm bắt được vững vàng những kiến thức của quản trị tài chính và những ảnh hưởng của nó thì bạn có thể giúp doanh nghiệp mình dễ dàng phát triển và là cơ hội để bạn có thể thăng tiến cao hơn trong công việc.

  [​IMG]
  1. Khái niệm về quản trị tài chính
  - Là việc thực hiện các chức năng quản trị nhằm đưa ra các quyết định:
  + Quyết định về đầu tư: Là những quyết định liên quan đến: Tổng giá trị tài sản và giá trị từng bộ phận tài sản (tài sản lưu động, tài sản cố định) cần có của doanh nghiệp. Mối quan hệ cân đối giữa các bộ phận tài sản trong doanh nghiệp
  + Quyết định về tài trợ (nguồn vốn): Là những quyết định về việc lựa chọn nguồn vốn trang trải cho việc hình thành tài sản của doanh nghiệp: Quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn. Quyết định huy động nguồn vốn dài hạn. Quyết định về cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Quyết định mua hay thuê tài sản
  + Quyết định về chính sách cổ tức (công ty cổ phần): Quyết định nên sử dụng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức hay giữ lại để tái đầu tư. Quyết định về việc nên theo đuổi chính sách cổ tức như thế nào ?
  + Các quyết định khác: Quyết định về hình thức chuyển tiền. Quyết định về việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Quyết định về lương, thưởng …

  2. Vai trò của quản trị tài chính
  - Đảm bảo đủ vốn cho doanh nghiệp hoạt động
  - Huy động vốn với chi phí thấp nhất và điều kiện thuận lợi nhất
  - Sử dụng có hiệu quả vốn huy động
  - Giám sát và hướng dẫn các hoạt động, chi tiêu hợp lý, phù hợp với tình hình tài chính doanh nghiệp
  => Vai trò cụ thể của các nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp
  + Trưởng phòng Tài chính: Quan hệ với ngân hàng. Quản trị tiền mặt. Huy động nguồn vốn tài trợ. Quản trị tín dụng. Phân phối cổ tức. Bảo hiểm
  + Kế toán trưởng: Lập báo cáo tài chính. Kiểm soát nội bộ. Ghi sổ kế toán. Lập qũy lương. Quản trị tài chính. Hoạch định ngân sách
  + Giám đốc Tài chính (DN lớn): Nắm toàn bộ tình hình tài chính DN. Ra các quyết định về tài chính DN. Quản lý hoạt động của phòng tài chính và phòng kế toán

  3. Chính sách Thuế ảnh hưởng đến quyết định tài chính
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các quyết định tài chính
  + Mức thuế thu nhập DN = TN chịu thuế x thuế suất
  + TN chịu thuế = DT tính thuế - CP tính thuế (CP hợp lý)
  - DN thường tận dụng những khả năng tiết kiệm thuế hợp pháp như tăng chi phí khấu hao, tăng nợ vay để tăng lãi vay trong chi phí, tạo điều kiện tăng lợi nhuận sau thuế
  - Ảnh hưởng của khấu hao và lãi vay có thể sẽ làm thay đổi các kết quả tính toán làm thay đổi việc chọn lựa các phương án
  - Các quyết định tài chính thường thể hiện việc tận dụng các cơ hội tiết kiệm thuế TNDN trong điều kiện có thể (quyết định về chọn phương pháp tính khấu hao, quyết định về cơ cấu nguồn vốn …)
  - Thuế thu nhập cá nhân có ảnh hưởng đến quyết định tài chính của các công ty cổ phần do bị đánh thuế 2 lần (quyết định về chính sách cổ tức…)

  Với khóa học kế toán trưởng của Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: gec.edu.vn) sẽ cung cấp cho bạn những nội dung kỹ hơn về các vấn đề quản trị tài chính. Vì tài chính là vấn đề quan trọng của mỗi doanh nghiệp, vững vàng về kiến thức chuyên môn, biết tích lũy kinh nghiệm thì có thể giúp doanh nghiệp bạn phát triển là tiền đề để bạn có một trương lại tươi sáng hơn, hãy đến với các khóa đào tạo kế toán của trung tâm chúng tôi và giúp bạn thực hiện những điều trên.

  Nguồn: http://yume.vn/Vai-tro-cua-quan-tri...hinh-sach-Thue-anh-huong-den-no-35ABA2D4.html
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...