HCM Xu hướng hòa nhập chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán Quốc Tế

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi ketoancaptoc11, 11/6/16.

 1. Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) ngày càng được sửa đổi và hòa nhập vào các chuẩn mực kế toán Quốc Tế (IAS/IFRS). Hiên nay Việt Nam có 26 chuẩn mực kế toán, được xây dựng dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế với mục đích nâng cao tính công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, phản ánh được các giao dịch của nền kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Và để nắm bắt được những chuẩn mực kế toán của Việt Nam và Quốc Tế các kế toán viên cần tham gia các chương trình đào tạo kế toán để biết được sự hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán Quốc Tế từ đó biết cách áp dụng theo chuẩn khi làm việc với các công ty nước ngoài.

  Khi xây dựng các các chuẩn mực kế toán, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế. VAS cơ bản đã được xây dựng dựa trên IAS/IFRS nhưng về nguyên tắc chưa đồng nhất hoàn toàn giữa 2 chuẩn mực kế toán này, các chuẩn mực ở Việt Nam là vận dụng có chọn lọc những nguyên tắc phù hợp với nền kinh tế và các hoạt dộng của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Nên VAS có một số điểm khác biệt cơ bản đối với IAS/IFRS.

  1. Một số khác biệt giữa VAS và IAS
  - Khác biệt cơ bản nhất là VAS chưa có quy định cho phép đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc kế toán các tài sản và nợ phải trả được phân loại là công cụ tài chính, làm suy giảm tính trung thực, hợp lý của BCTC và chưa phù hợp với IAS/IFRS;
  - IAS không có sự bắt buộc mang tính hình thức (như biểu mẫu báo cáo thong nhất, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, hình thức sổ kế toán, mẫu các chứng từ gốc thống nhất).
  - IAS/IFRS chỉ quy định về các báo cáo tài chính, không quy định về hệ thống tài khoản kế toán vì nó là các phương tiện kế toán để đáp ứng được đầu ra của kế toán là các báo cáo tài chính.
  - Hầu hết những người đã được học hoặc làm theo các hệ thống kế toán quốc tế hay mang tính thông lệ quốc tế đều cho rằng Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam chỉ nên mang tính hướng dẫn không nên mang tính bắt buộc.

  2. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này
  - Nền kinh tế và văn hóa đối về quy trình hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam có rất nhiều so với thế giới, và nhằm ránh những rủi ro vì IAS sử dụng rất nhiều các ước tính kế toán nhưng không áp dụng được đối với Việt Nam. Đặc điểm văn hoá này là yếu tố ảnh hưởng gián tiếp và rất quan trọng đến việc VAS chưa áp dụng hoàn toàn IAS/IFRS.
  - Vì hòa nhập WTO sau nên nền kinh tế thị trường thế giới ở Việt Nam là một trong những thị trường non trẻ nhất trên thế giới, do đó chưa liên thông với thị trường vốn trên thế giới. Trong khi đó, định hướng của IAS/IFRS là xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán hoàn toàn thị trường và hỗ trợ thị trường vốn, một hệ thống chuẩn mực kế toán phục vụ cho lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu và có thể áp dụng trên toàn thế giới. Nên nhu cầu của Việt Nam về một hệ thống kế toán phức tạp và hợp lý như IAS/IFRS để phục vụ thị trường vốn là chưa cấp bách.
  - Việt Nam là một nước theo hướng điển chế luật hay luật thành văn, nên VAS được xây dựng phù hợp với đặc điểm hệ thống luật của Việt Nam, theo đó, Nhà nước có vai trò kiểm soát kế toán về phương pháp đo lường, đánh giá, soạn thảo và trình bày báo cáo; việc soạn thảo, ban hành các chuẩn mực kế toán và các hướng dẫn thực hiện phải do các cơ quan nhà nước thực hiện và được đặt trong các bộ luật hoặc các văn bản pháp lý dưới luật.

  3. Những giải pháp để hòa nhập chuẩn mực kế toán Quốc Tế
  - Cần triển khai nguyên cứu những điểm chung giữa VAS và IAS từ đó đánh giá, sửa đổi, bổ sung cập nhật 26 chuẩn mực đã ban hành cho phù hợp với những thay đổi của IAS/IFRS và thực tiễn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
  - Nhằm đáp ứng kịp thời sự đổi mới và phát triển của nền kinh tế thế giới, cần sớm ban hành những chuẩn mực kế toán liên quan đến các đối tượng và giao dịch đã phát sinh trong đời sống kinh tế và nhất là kinh Việt Nam đang hội nhập và nền kinh tế thế giới.
  - Việt Nam cần từng bước tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế và luật pháp phù hợp với yêu cầu của IAS/IFRS. Chẳng hạn như thị trường giao dịch tài sản cần phải ‘minh bạch’ và ‘hoạt động’ để có thể sử dụng giá trị hợp lý làm cơ sở đo lường giá trị tài sản…

  Trên đây là những điều cơ bản nhất về sự khác biệt và xu hướng hòa nhập chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán Quốc Tế, để biết thêm nhiều hơn vê chuẩn mực kế toán và những định hướng đổi mối trong tương lai từ các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kế toán của Trường ĐH Kinh Tế hãy đến với Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: www.gec.edu.vn) để có thể tham gia học và tìm hiểu thêm về chúng.

  Nguồn: http://hocketoanhcm.blogspot.com/2016/06/xu-huong-hoa-nhap-chuan-muc-ke-toan.html
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...